Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zmiana porządku sukcesji tronu

Zmiana porządku sukcesji tronu

Wiadomości z Luxemburga

W cieniu przygotowań do uroczystości zaślubin następcy tronu Wielkiego Xięstwa i hrabianki Stefanii de Lannoy do polskich mediów nie przedostały się inne, znacznie mniej radosne informacje z Domu Burbonów Parmeńskich. Na mocy kolejnych aktów prawnych — w tym dekretu JKW wielkiego xięcia Henryka z 16 września 2010 r., orzeczenia sądu z 20 czerwca 2011 r. i poprawki do paktu rodzinnego Domu Nassau (z 30 czerwca 1783 r.), datowanej na 11 czerwca 2012 r., a także zmiany dotychczasowego prawa Domu z 5 lipca 1907 r., przyjętej 18 czerwca 2012 r.1 — obalone zostało prawo salickie, które zastąpiono zasadą równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do sukcesji tronu.

W sprzeczności z sięgającą wczesnego średniowiecza zasadą, obejmującą wszystkie gałęzie dynastii Kapetyngów (obecnie Burbonów), że kobiety (wraz z potomstwem) są odsunięte od sukcesji, nowe reguły będą stosowane w pierwszej kolejności do potomstwa JKW wielkiego xięcia Henryka — pakt rodzinny, artykuł 24, paragraf drugi — co oznacza, że córka obecnego władcy, JKW xiężniczka Alexandra, została dodana na trzecim miejscu do linii sukcesji. Odgórna rewolucja wydaje się pozornie niczego nie zmieniać, gdyż Jej Królewska Wysokość ma dwóch starszych braci, w rzeczywistości jednak jest kolejnym przykładem deprecjonowania najstarszych i nienaruszalnych praw fundamentalnych, które od kilkunastu wieków konstytuują całą dynastię. Burbonowie Parmeńscy znajdują się przecież w legitymistycznej linii sukcesji tronów Francji i Nawarry, gdzie żadna „neutralność płciowa” nie jest dopuszczalna.

Od pięćdziesięciu lat Christianitas podlega gwałtownym wstrząsom i znajduje się w permanentnym kryzysie. Można domniemywać, że ten kolejny przejaw aggiornamento da takie same, już skądinąd znane, rezultaty. Kolejni europejscy władcy w pogoni za aprobatą ze strony „świata” (a może raczej demoliberalnego półświatka?) podważają zasady, dzięki którym panują (ale już nie rządzą). Jeżeli można zmieniać to, co niezmienne, oznacza to, że w dalszej perspektywie monarchą może być każdy… Komentatorzy podnoszą również, że zmiana porządku następstwa tronu, szczególnie tryb, w jakim została przyjęta, rodzi rozliczne wątpliwości – łącznie z tą, kto obecnie znajduje się w linii sukcesji po JKW xięciu Sebastianie.

opracowanie: Dawid Świonder i Adrian Nikiel


1 Dekrety opublikowane zostały w „Mémorial. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg B” nr 51 z 23 czerwca 2012.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.