Jesteś tutaj: Organizacja » Dokumenty i oświadczenia » Decyzja Prezesa w sprawie ustanowienia Krzyża Świętego Kazimierza Królewicza

Decyzja Prezesa nr 1/2009 w sprawie ustanowienia Krzyża Świętego Kazimierza Królewicza

Organizacja Monarchistów Polskich

1.

W dwudziestą rocznicę istnienia Organizacji Monarchistów Polskich ustanawia się odznaczenie organizacyjne o nazwie Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza. Wybór patrona tego odznaczenia podyktowany został faktem, że Święty Kazimierz Jagiellończyk jest nie tylko patronem Polski i Litwy, ale również uznawany jest za orędownika i patrona osób poświęcających się służbie publicznej.

2.

Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza może być przyznany w uznaniu zasług dla rozwoju Organizacji Monarchistów Polskich, propagowania idei monarchizmu i wartości konserwatywnych.

3.

Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza jest odznaczeniem nadawanym przez Strażnika Praw (Przewodniczącego Sądu Honorowego) Organizacji Monarchistów Polskich. W wyjątkowych sytuacjach odznaczenie może być nadawane bezpośrednio przez Prezesa OMP.

4.

Odznaczenie może być przyznawane zarówno członkom Organizacji Monarchistów Polskich, jak osobom spoza organizacji na wniosek członka Organizacji.

5.

Wniosek o przyznanie odznaczenia osobie zasłużonej wraz ze stosownym uzasadnieniem może złożyć każdy z członków Organizacji Monarchistów Polskich. Wniosek powinien zostać złożony bezpośrednio na ręce Strażnika Praw OMP lub na adres Organizacji.

6.

Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza jest odznaczeniem jednostopniowym.

7.

Oznakę Krzyża Świętego Kazimierza Królewicza tworzy dwuramienny krzyż Jagiellonów o wymiarach 35x50 mm, pośrodku którego nałożona jest tarcza o kształcie migdałowym z wizerunkiem postaci Świętego. Wokół postaci na obwodzie tarczy napis: „Sanctus Casimirus / Regni Poloniae Patronus”. Wierzchołek tarczy zwieńczony jest mitrą książęcą. Całość odznaczenia wykonana jest w kolorze „starego mosiądzu”. Krzyż noszony jest na lewej piersi na wstążce o szerokości 32 mm, barwy błękitnej z amarantowymi oblamowaniami.

Krzyż św. Kazimierza

8.

Osoba uhonorowana Krzyżem Świętego Kazimierza Królewicza otrzymuje oznakę odznaczenia oraz stosowną legitymację poświadczającą fakt nadania odznaczenia.

9.

Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza może być nadany tej samej osobie więcej niż jeden raz, jednakże nowe nadanie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 lat.

10.

Koszt odznaczenia pokrywa wnioskodawca.

Wrocław, 16 listopada 2009 r.
w dniu św. Gertrudy Wielkiej

(—) Adrian Nikiel
Prezes Organizacji Monarchistów Polskich

 

Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza — wniosek

 

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.