Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 22)

Głos kapłański (nr 22)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Matka Boża z Loreto!

9 listopada minęła piąta rocznica założenia, czy też odnowienia, Bractwa Różańcowego w Polsce. Na Patrona wybraliśmy świętego Piusa V, którego krótki pontyfikat (1566-1572) pokazał siłę Kościoła katolickiego. W krótkim czasie papież ten promulgował mszę i brewiarz, będące wdrożeniem reform Soboru Trydenckiego. Pod koniec swoich rządów święty Pius V zorganizował krucjatę antyturecką, która skończyła się wspaniałym zwycięstwem pod Lepanto. Papież ten upomniał się również o prawa Wiary Świętej w Polsce. Niech święty Pius V błogosławi z Nieba wszystkim odmawiającym Różaniec Święty i zachowującym wierność prawdziwie katolickiej liturgii, będącej wyrazem jedynej prawdziwej Wiary rzymskokatolickiej.

Okres Adwentu przypomina nam o naszej Matce, która dała nam Dzieciątko Jezus – Maryi Niepokalanej. Niech Święto Jej Niepokalanego Poczęcia uprzytomni nam, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Przez kontemplowanie tej tajemnicy uprosimy wiele łask. Pamiętajmy o tych zakonach, które szczególnie czciły Maryję w Jej tytule Niepokalanego Poczęcia – norbertanach, franciszkanach, teatynach, jezuitach, pijarach i oczywiście polskich marianach. Mało kto wie, jak zażarta walka toczyła się między teologami o Niepokalane Poczęcie! Największe zasługi położyli tu synowie świętego Franciszka z Asyżu. Franciszkanin Jan Duns Scotus (Szkot) sformułował doktrynę o przedodkupieniu Maryi przez zachowanie Jej od grzechu pierworodnego. Tej prawdy bronili franciszkanie wszystkich gałęzi – obserwanci (bernardyni, reformaci, alkantarzyści itd.), konwentualni (z czego bardzo dumny był konwentuał ojciec Maksymilian Maria Kolbe) i kapucyni. Jak wiemy, pierwszy polski zakon nosił nazwę marianów od Niepokalanego Poczęcia NMP. Ojciec Maksymilian założył w 1917 roku Rycerstwo Niepokalanej, by pod Jej sztandarem bronić Kościoła przed zakusami Jego wrogów. 17 października minęła piętnasta rocznica odnowienia Rycerstwa przez piszącego te słowa i garstkę wiernych.

Gdy myślimy o świętym Franciszku z Asyżu, zwłaszcza w czasie Adwentu, to nie sposób nie wspomnieć o szopkach, które właśnie święty Biedaczyna z Asyżu zaczął budować! Święty Patriarcha Seraficki zmienił w ten sposób na zawsze sposób przeżywania świąt Bożego Narodzenia przez katolików. Drugi najpopularniejszy święty franciszkański – Antoni z Padwy, jest z kolei przedstawiany z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Można powiedzieć, że dzięki obronie Niepokalanego Poczęcia NMP franciszkanie stali się tymi, którzy szczególnie dają światu Bożą Dziecinę. Jeśli dodamy do tego „doktora Najświętszego Serca Pana Jezusa”, czyli świętego Bonawenturę, to całość się domyka. Nie ma I Zakonu św. Franciszka z Asyżu bez świętej Klary i jej II Zakonu i III Zakonu, do którego należało bardzo wielu świętych, jak chociażby św. Ludwik Francuski i św. Elżbieta Węgierska, a także papieży – Pius IX, Leon XIII, święty Pius X czy Benedykt XV. Członkami Bractwa Paska św. Franciszka z Asyżu byli święci biskupi – Karol Boromeusz i Franciszek Salezy.

Najświętsze Serce Dzieciątka Jezus, króluj nam!

x. Rafał Trytek ICR

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.