Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Głos kapłański (nr 32)

Głos kapłański (nr 32)

x. Rafał Trytek ICR

Niech będą pochwaleni Jezus Chrystus i Matka Boża Królowa Różańca Świętego!

Jako Papież Leon XIII postanowił, by październik był miesiącem Różańca Świętego i obdarował jego publiczne odmawianie wraz z litanią loretańską licznymi odpustami. Tak naprawdę październik z Różańcem Świętym kojarzy się jednak już od XVI stulecia, bo wtedy doszło do słynnej bitwy pod Lepanto – zwycięstwa wymodlonego na różańcu, a odniesionego 7 października. W tym roku przypada 450 lat od śmierci duchowego ojca lepanteńskiego zwycięstwa, świętego Piusa V, 350 lat od Jego beatyfikacji oraz 310 lat od kanonizacji. Zachowujmy we wdzięcznej pamięci tego wielkiego Papieża, który dał nam odnowiony rzymski brewiarz, uświęcony i oczyszczony mszał oraz rzymski katechizm. Dbał on również o czystość Wiary katolickiej, choćby poprzez potępienie 75 tez teologicznych Michała Bajusa, prekursora jansenizmu. Święty Pius V był bardzo surowy, ale zawsze sprawiedliwy. Pozostawił po sobie wiele szkół, szpitali i przytułków. Osobiście przyjmował również skargi ludu, choćby na urzędników papieskich. Prawdziwy syn świętego Dominika, który był twardy jak diament, ale dobry jak matka!

By uzyskać odpusty z odmawiania Różańca Świętego, należy rozważać myślnie tajemnice przypisane do kolejnych dziesiątek. W patronale polskim w październiku mamy święto błogosławionego Jana z Dukli, dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie, święto świętej Jadwigi oraz święto świętego Jana Kantego. Święty Juda Tadeusz, którego święto obchodzimy 28 października, jest patronem spraw pozornie beznadziejnych, a wszystkie niemal sprawy w dzisiejszych czasach są beznadziejne. W święto świętego Rafała Archanioła, patrona podróżujących, lekarzy i egzorcystów, módlmy się, by dotrzeć do celu naszej wędrówki, o ochronę przed złem i chorobami.

Niechaj Sztandar Chrystusa Króla załopocze zwycięsko nad polską ziemią!

x. Rafał J. Trytek ICR

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.