Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Apel w 200-lecie konserwatywnej kontrrewolucji

Apel w 200-lecie konserwatywnej kontrrewolucji

Klub Konserwatywny

Łódź, 26 listopada 1989 r.,
w Święto Chrystusa Króla

W mijającym, 1989 roku wrogowie chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej świętowali Dwusetlecie szturmu na Bastylię, od którego rozpoczął się proces degrengolady Europy i narodzin Nowego Barbarzyństwa. Rozmiary kultu, jakim otoczono tę ponurą rocznicę świadczą o głębi upadku moralności i bezmiarze pogardy dla prawdy; głębi znaczonej stopniem zeświecczenia życia publicznego i prywatnego. Zbrodnie sankiulotów i jakobinów dały początek wszystkim totalitarnym ideologiom i ludobójczym systemom, takim jak socjalizm, komunizm i nazizm. Upiększającej mistyfikacji prorewolucyjnej należy się z całą stanowczością przeciwstawić.

Świadomi tej palącej potrzeby, my członkowie Klubu konserwatywnego w Łodzi zwracamy się z apelem do uczestniczących w życiu politycznym chrześcijan, konserwatystów, narodowców, liberałów, do całej Partii Porządku w Polsce i na świecie, o zorganizowanie powszechnych kontrobchodów dla bezbożnej i antykulturalnej gloryfikacji Rewolucji. Okazją ku temu powinno być przypomnienie wszystkimi dostępnymi środkami komunikacji społecznej dwusetnej rocznicy antyrewolucyjnej myśli konserwatywnej, która stanęła w obronie śmiertelnie zagrożonych wartości moralnych cywilizacji chrześcijańskiej oraz naturalnych podstaw ładu społecznego. 6 maja 1990 roku przypadnie okrągła rocznica słynnej mowy „Ojca Założyciela” konserwatyzmu nowoczesnego, Edmunda Burke’a, w Izbie Gmin, skierowanej przeciwko zasadom rewolucyjnym. W tym samym, 1790 roku filozof ten przedstawił w książce „Refleksje o Rewolucji Francuskiej” dogłębną analizę nieuchronnych konsekwencji rewolucyjnego nieładu.

Niemal równolegle do narodzin konserwatywnej myśli powstali do walki z rewolucyjną tyranią, pod sztandarem Boga i Króla, wandejscy chłopi, zaświadczając swoją determinacją i męczeństwem, że zakorzenione w tradycyjnym obyczaju, zdrowe siły narodu mogą zawsze stanowić oparcie dla partii porządku.

Apelujemy przeto o zorganizowanie w całym chrześcijańskim świecie dwustulecia konserwatywnej kontrrewolucji oraz o ogłoszenie roku 1990 Rokiem Edmunda Burke’a. Zainteresowane organizacje, stowarzyszenia, redakcje i osoby prywatne powinny co najrychlej porozumieć się co do sposobów i form uczczenia tej rocznicy. Udowodnijmy, że potrafimy bronić i propagować swoje idee nie gorzej niż nasi wrogowie, a obłudnej, rewolucyjnej trójcy „wolności” od etyki, „równości” w nędzy i „braterstwa” mafii przeciwstawmy mocną afirmację Religii, Rodziny i Ojczyzny!

(—) Dr Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.