Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Oświadczenie w sprawie ratyfikacji Konkordatu

Oświadczenie w sprawie ratyfikacji Konkordatu

Klub Konserwatywny

Łódź, 11 czerwca 1994 r.

Klub Konserwatywny stanowczo przeciwstawia się propagowanej przez polityków partyj lewicowych tezie o konieczności odłożenia ratyfikacji Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczyspospolitą Polską na czas po uchwaleniu Konstytucji.

Pomijając już nawet ukryte motywy takiego stanowiska, należy stwierdzić, że sam oficjalnie przedstawiany argument jest z gruntu fałszywy. Konstytucja bowiem nie jest i nie może być ostatecznym źródłem zasad ładu ustrojowego, tylko sama musi się wywodzić z normy wyższej niż ludzka wola i ustanowienie, oraz z normą tą być uzgodniona. Nie ma zatem i nie może być prawowitej władzy, która by nie pochodziła od Boga (Rz. 13, 1).

Opinii o pierwszeństwie prawa pozytywnego nad naturalnym (a więc i Konstytucji nad – pośrednio, bo odwołującym się do prawa naturalnego – Konkordatem), szerzonej przez głośno reklamujących swą „europejskość” polityków, można przeciwstawić także stanowisko nowo obranego prezydenta Niemiec, Herzoga, który odrzucił zamachy kół laickich na artykuł Konstytucji RFN odnoszący porządek ustrojowy państwa do Autorytetu Boskiego.

(—) Dr Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.