Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Kronika klubowa (grudzień 1989–kwiecień 1990)

Kronika klubowa (grudzień 1989–kwiecień 1990)

Klub Konserwatywny

Grudzień 1989

W odpowiedzi na zaproszenie na Zjazd Regionalny, Prezes Klubu Konserwatywnego, dr Jacek Bartyzel wystosował list gratulacyjny do Prezesa Zarządu Regionalnego ZChN w Poznaniu, p. Zbigniewa Czerwińskiego.

Żyjący na emigracji Senior polskich narodowców, p. Wojciech Wasiutyński powiadomił Zarząd listownie o przyjęciu godności członka honorowego KK oraz przekazał Klubowi życzenia owocnej pracy. Oto wyimek z listu p. Wasiutyńskiego: „Nie uważam się wprawdzie są konserwatystę – konserwatystami w Polsce są moim zdaniem komuniści – ale raczej za reakcjonistę, tym niemniej uznanie Panów jest mi bardzo miłe. Tyle jeszcze mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie uważałem się za postępowca ani w sprawach społecznych, ani religijnych ani żadnych innych. Muszę więc być wstecznikiem”.

Pisarz religijny, b. kapelan Konfederacji Narodu oraz b. dyrektor Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, ks. Józef Warszawski SJ przesłał na ręce Zarządu list wyrażający zgodę na ofiarowaną Mu godność członka honorowego KK. W tym samym liście ks. Warszawski wyraził „podziw za dojrzale ujęte myśli i założenia przewodnie w deklaracji ideowo-programowej Klubu. Rzadko kiedy spotyka się tak dojrzale ujęte i podane wskazania i zasady”.

Na łamach „Expressu Ilustrowanego” ukazał się wywiad z Prezesem KK, dr Jackiem Bartyzelem przeprowadzony przez p. red. Włodzimierza Kupisza.

Wybitny eseista i poeta, p. Paweł Hertz przesłał do Zarządu list powiadamiający o przyjęciu przezeń godności członka honorowego KK.

Styczeń 1990

Prezes KK, dr Jacek Bartyzel wziął udział w spotkaniu przedstawicieli ugrupowań politycznych Ziemi Łódzkiej z merem Lyonu i działaczem neogaullistowskiej partii RPR, p. Michelem Noirem. W trakcie debaty p. Noir ustosunkował się m.in. do postawionego przez p. Bartyzela problemu zagrożenia hegemonią niemiecką w Europie.

Klub Konserwatywny złożył akces do Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego; ustalono jednocześnie, że będzie on reprezentowany w ŁPO w osobie wiceprezesa, p. Waldemara Michalaka.

Na zaproszenie Klubu Konserwatywnego oraz Sekcji Filozofii Kultury i Myśli Społecznej KIK przebywała w Łodzi delegacja francuskich katolików-tradycjonalistów z p. Bernardem Antony (Romain Marie), deputowanym Front National do Parlamentu Europejskiego oraz abbe François Pozzetto z Centre André et Henri Charlier, na czele. P. Aniony wygłosił prelekcję, w której przedstawił niezwykle trudną sytuację katolicyzmu we Francji przeżywającej kolejną ofensywę sił laicko-socjalistycznych.

Luty 1990

Przedstawiciele KK, pp. Jacek Bartyzel, mec. Tadeusz Grabowski i Kazimierz Ujazdowski wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Ośrodka Dialogu Politycznego przy Komitecie Obywatelskim. Spotkanie odbyło się w gmachu Sejmu RP.

Klub Konserwatywny wydał oświadczenie zatytułowane „Państwo prawne czy państwo demokratyczne?”, zawierające stanowisko Klubu wobec zmian dokonanych w Konstytucji RP. Fragmenty oświadczenia opublikował 12 lutego „Dziennik Łódzki”.

Ukonstytuował się Oddział Warszawski Klubu Konserwatywnego. Na czele Zarządu OW stanął: p. Wiesław Jerz.

Przedstawiciele KK złożyli w Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego tekst odpowiedzi Klubu na pismo przewodnie do projektów ustaw o samorządzie terytorialnym i ordynacji wyborczej.

Klub Konserwatywny wydał oświadczenie w sprawie nadużycia oficjalnej nazwy państwa „Rzeczpospolita Polska” przez nowo powstałe partie socjaldemokratyczne.

PP. Małgorzata i Jacek Bartyzelowie oraz pp. Wiesław Jerz, Włodzimierz Siwiński i Józef Taran z OW KK byli gośćmi bankietu wydanego w salonach hotelu „Mariott” na cześć Jego Wysokości arcyks. Ottona v. Habsburga, dziedzica korony Cesarstwa Austrii i Apostolskiego Królestwa Węgier. Przedstawiciele Klubu złożyli na ręce Jego Wysokości tekst Apelu „200 lat konserwatywnej kontrrewolucji”.

Wespół z reprezentantami ugrupowań zrzeszonych w ŁPO i w WKO przedstawiciele KK, pp. Jacek Bartyzel i Tadeusz Grabowski spotkali się na kolacji w łódzkim Grand Hotelu z Ministrem Rządu JKM Elżbiety II, p. Davidem Huntem. Prezes Klubu przekazał podziękowania dla p. Margaret Thatcher za Jej stanowczą obronę suwerennych praw narodów i państw europejskich przed dyktatem biurokratycznych struktur ponadpaństwowych.

Rada Główna Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego nadała prezesowi Klubu Konserwatywnego, dr Jackowi Bartyzelowi godność członka honorowego KZM.

Prezes KK, dr Jacek Bartyzel wystąpił przed kamerami Ośrodka Łódzkiego TVP przedstawiając założenia ideowe i program Klubu.

W Klubie Konserwatywnym złożyła wizytę delegacja monarchistyczno-narodowej organizacji Action Française z p. Dominique Molitor i z redaktorem „Aspects de la France”, p. Eric’iem Letty na czele. P. Letty wygłosił prelekcję w Kole Akademickim KK w Łodzi na temat politycznych konsekwencji zjednoczenia Niemiec.

Marzec 1990

PP. Jacek Bartyzel, Wiesław Jerz i Włodzimierz Siwiński reprezentowali Klub Konserwatywny podczas Forum Centroprawicy w Poznaniu. Prezes Klubu wygłosił zagajenie do dyskusji w zespole ideowym, a p. Jerz prezentował program Partii Konserwatywnej.

Zarząd KK powołał Radę Programową Klubu, której pracami kierować będzie p. Marek Budzisz.

Przebywający na stażu samorządowym w Lyonie członkowie KK, pp. Jacek Bartyzel i Marian Miszalski spotkali się m.in. z dyrektorem „Lyon-Figaro”, p. Alainem Buhlerem i dzięki Jego uprzejmości mieli możność zapoznania się z funkcjonowaniem najnowocześniejszego w Europie Centrum Informacyjnego. Rozmówca naszych reprezentantów zapowiedział rewizytę i wyraził zainteresowanie otworzeniem polskiej edycji tego największego dziennika prawicowego we Francji.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się pierwsza dyskusja panelowa w Klubie Konserwatywnym zatytułowana „Konserwatywny paradygmat”.

P. Lech Wałęsa wystosował zaproszenie dla p. Jacka Bartyzela na II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Prezes KK, dr Jacek Bartyzel wziął udział w posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, pierwszym, któremu przewodniczył p. dr Zdzisław Najder. Zabierając głos w dyskusji Prezes KK sprecyzował warunki wytworzenia prawdziwego pluralizmu politycznego w Polsce, do których w pierwszym rządzie należy rezygnacja ugrupowań lewicowych z występowania pod ogólnonarodowym szyldem „Solidarności” oraz skrytykował założenia ustawy samorządowej.

Kwiecień 1990

Zarząd KK odrzucił propozycje Stołecznego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego oraz Rady Klubu im. Lelewela tyczącą ewentualnej współpracy KK z Forum Klubów Demokratycznych.

Obaj wiceprezesi KK, p. mec. Tadeusz Grabowski i p. Waldemar Michalak zostali zaaprobowani przez Komisję Promocyjną Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego jako kandydaci ŁPO do Rady Miejskiej m. Łodzi.

W salonach pałacu Rodziny Poznańskich (obecnie Muzeum Historii Miasta Łodzi) odbyła się dyskusja panelowa na temat „Konserwatyzm a ekonomia liberalna”. Gościem Klubu był Prezes Stowarzyszenia Przemysłowców Polskich, p. Jerzy Grohman.

W ramach kampanii wyborczej do samorządu miejskiego wystąpili przed kamerami Ośrodka Łódzkiego TVP kandydaci Klubu Konserwatywnego, pp. Tadeusz Grabowski i Waldemar Michalak. W programie ogólnopolskim TVP „Czas akademicki” nadana została audycja poświecona problemom autonomii uniwersyteckiej przygotowana przez członków KK, p. Małgorzatę Bartyzel i p. Marcina Paszkowskiego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.