Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Uchwała w sprawie postulatów konstytucyjnych Episkopatu Polski

Uchwała w sprawie postulatów konstytucyjnych sformułowanych przez Episkopat Polski

Klub Konserwatywny

Łódź, 18 lutego 1991 r.

Klub Konserwatywny w Łodzi uważa za niezbędne zadośćuczy­nienie w przyszłej ustawie zasadniczej R.P. katolickim postu­latom konstytucyjnym sformułowanym przez Episkopat Polski na czele z postanowieniem, iż „Rzeczpospolita, jako społeczna i polityczna zbiorowość katolickiego narodu polskiego, powin­na być w Konstytucji ujęta jako państwo chrześcijańskie, któ­re uznaje Boga i szanuje katolickie sumienie obywateli”.

W szczególności uważamy, że w państwie chrześcijańskim:

  • zwierzchnik państwa winien być wyznania katolickiego;
  • prawo pozytywne państwowe musi być ustawową konkretyzacją zasad prawa naturalnego i boskiego;
  • życie ludzkie musi być pod ochroną prawa od momentu poczęcia;
  • małżeństwu zawartemu według przepisów prawa kanonicznego Kościoła Rzymsko-Katolickiego należy zagwarantować pełnię skutków cywilnych;
  • własność prywatna powinna być uznana za świętą i nietykalną.

(—) Dr Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.