Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Oświadczenie Klubu Konserwatywnego w Łodzi w związku z tragedią smoleńską

Oświadczenie Klubu Konserwatywnego w Łodzi w związku z tragedią smoleńską

Klub Konserwatywny

Łódź, 10 kwietnia A.D 2010 

Jesteśmy do głębi wstrząśnięci tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki, b. Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, Wicemarszałków Sejmu i Senatu, członków Rządu RP, Posłów i Senatorów, Duchownych, Dowódców Sił Zbrojnych, innych wysokich urzędników państwowych i szefów instytucji publicznych, funkcjonariuszy BOR, przedstawicieli Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, załogi samolotu oraz wszystkich ofiar katastrofy.

Trudno oprzeć się w tym momencie tej gorzkiej refleksji, że Ziemia Smoleńska już po raz drugi nazbyt hojnie przyjmuje do swego wnętrza polską krew, a dzięki karygodnej lekkomyślności osób i instytucji odpowiedzialnych za dopuszczenie do sytuacji, w której tyle naraz osobistości dźwigających brzemię kierowania sprawami publicznymi oraz całe dowództwo tarczy i szpady narodu, jakimi są siły zbrojne, może znaleźć się jednocześnie w sytuacji ewidentnego zagrożenia, świat po raz kolejny otrzymuje dowód, iż polską specjalnością jest efektowne umieranie.

Jest rzeczą wiadomą, że nie byliśmy politycznymi partyzantami śp. Prezydenta Kaczyńskiego, a szczególnie krytycznie ocenialiśmy Jego – i formacji politycznej, z której się wywodził, i z którą jako Głowa Państwa aż nazbyt się utożsamiał – stanowisko w kwestii respektowania norm prawa naturalnego w ustawodawstwie państwowym oraz akt zrzeczenia się suwerenności Państwa Polskiego poprzez podpisanie Traktatu Lizbońskiego. Jednak w obliczu majestatu śmierci wszelka krytyka musi już ustać, a ogólny bilans stron dodatnich i ujemnych tej prezydentury należy pozostawić osądowi historii. Z drugiej strony, nie możemy też nie zauważyć, że ogólna konfiguracja ofiar tej katastrofy skutkuje obecnie znalezieniem się steru spraw publicznych już wyłącznie w rękach formacji, której zdolność do dbania o interes narodowy jest jeszcze bardziej problematyczna.

Jesteśmy najdalsi od dzielenia ofiar na „swoje” i „cudze”, bez względu na to skądkolwiek się one wywodziły. W takiej chwili rozpoznaje się właśnie – i weryfikuje – moralną powinność narodowego, a nawet ogólnoludzkiego solidaryzmu. Wszelako naturalny ordo caritatis upoważnia nas do wyrażenie szczególnego smutku dotykającego nas w związku ze śmiercią naszego wieloletniego Przyjaciela, współzałożyciela i redaktora pisma „Bratniak” oraz jednego z „ojców założycieli” Ruchu Młodej Polski, którego Klub Konserwatywny w Łodzi czuje się spadkobiercą, śp. Arkadiusza – dla Rodziny i Przyjaciół „Arama” – Rybickiego. Łączymy się w bólu, ale i w nadziei zmartwychwstania, z Jego Żoną Małgosią i osieroconymi Córką i Synem.

Gorąco wierzymy w to, że Pan Bóg odpuści tragicznie zmarłym ich grzechy, a obecni wśród nich agnostycy lub ateiści otrzymali, nim zginęli, łaskę przejrzenia i wyznania wiary w Chrystusa Pana. Modlimy się, aby Wszechmogący i Miłosierny Bóg dopuścił ich do oglądania Swojej światłości.

Requiescant in pace! 

(—) Dr hab. Jacek Bartyzel
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

(—) Marcin Paszkowski
Sekretarz Klubu Konserwatywnego w Łodzi

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.