Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel » Klub Konserwatywny » Wystąpienie Klubu Konserwatywnego w Łodzi z Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego

Uchwała XVIII Walnego Zjazdu Klubu Konserwatywnego w Łodzi w sprawie wystąpienia Klubu Konserwatywnego w Łodzi z Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego

Klub Konserwatywny

Łódź, 17 czerwca 2007 r.

Walny Zjazd, jako najwyższa władza w Klubie Konserwatywnym w Łodzi, wypowiada umowę z dn. 10 maja 1997 r. o przystąpieniu Klubu Konserwatywnego w Łodzi do Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(—) Dr hab. Jacek Bartyzel,
Prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi

(—) Marcin Paszkowski,
Sekretarz Klubu Konserwatywnego w Łodzi

Otrzymują:
1. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
2. Prezes Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, adw. Ludwik Skurzak.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.