Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Mad Monarchist: Duńskie regalia

Duńskie regalia

Mad Monarchist

Regalia Królestwa Danii są wspaniałe, godne najstarszej monarchii w Europie1. Składają się na nie: trzy korony, berło, jabłko królewskie, miecz koronacyjny i ampułka (naczynie na święty olej, którego kształt sięga czasów starożytnego Rzymu). Regalia Królestwa Danii są przechowywane w zamku Rosenborg w Kopenhadze, do 1710 roku rezydencji królewskiej. Pierwszą koroną jest korona króla Chrystiana IV, sporządzona w 1596 r. z okazji jego koronacji. Wykonana jest ze złota, emalii, pociętych kamieni szlachetnych i pereł, które symbolizują odpowiednio: pobożność, męstwo, sprawiedliwość i miłosierdzie. Ostatni raz została użyta podczas koronacji króla Fryderyka III w 1648 r. Kolejnym regalium jest korona króla Chrystiana V (syna Fryderyka III), kojarzona najczęściej z okresem monarchii absolutnej (chociaż nie użyto jej podczas obrządku koronacyjnego). Wykonana w Kopenhadze w 1671 r. ze złota, udekorowana szafirami, spinelami, granatami i sporą ilością diamentów, zwieńczona okazałych rozmiarów rubinem. Ostatnią jest korona królowej wykonana w 1731 r. na życzenie Zofii Magdaleny z domu Brandenburg-Kulmbach, małżonki króla Chrystiana VI, która chciała mieć nową koronę.

Berło zostało sporządzone z okazji koronacji Fryderyka III – wykonane ze złota i zakończone emaliowanymi elementami oraz udekorowane diamentami. Berło symbolizuje najwyższą ziemską władzę króla. W 1648 roku w Hamburgu wykonano jabłko królewskie, które symbolizuje suwerenną władzę Chrystusa nad światem. Miecz koronacyjny – przekazany przyszłemu królowi Fryderykowi III przez ojca Chrystiana IV jako podarunek ślubny – symbolizuje królewską władzę chronienia narodu i gwarantowania prawa. Miecz jest przechowywany w pochwie pokrytej czerwonym aksamitem, udekorowanej herbami królewskimi i diamentami, klejnoty zdobią rękojeść i jelec. Ampułka, również z okazji koronacji w 1648 r., została wykonana w Kopenhadze ze złota, wieczko do niej – z emalii udekorowanej diamentami.

W dawnych czasach, kiedy uznawano, że monarcha włada wespół z duchowieństwem i szlachtą (królowie nominalnie byli „wybierani”), reprezentanci tych dwóch stanów rzeczywiście koronowali monarchę podczas ceremonii koronacyjnej. Tradycja była utrzymywana do wprowadzenia monarchii absolutnej przez Fryderyka III. Od tego czasu koronacje już się nie odbywały – zastąpiono je namaszczeniem świętymi olejami, chociaż korona była wciąż używana. Położenie większego nacisku na obrzęd namaszczenia miało podkreślać „boskie prawo królów”. Jednak kiedy Dania wraz z przyjęciem konstytucji w 1849 roku podążyła w stronę liberalizmu, stając się monarchią konstytucyjną, zaniechano nawet ceremonii namaszczenia. Obecna monarchini, JKM królowa Małgorzata II2, rozpoczęła swoje panowanie po ogłoszeniu jej królową przez premiera rządu z balkonu pałacu Christiansborg. Regalia królewskie lub ich elementy są używane podczas najważniejszych uroczystości królewskich, takich jak monarsze pogrzeby.

tłumaczenie: Tomasz Kołakowski


1 Autor zapewne przyjmuje interpretację legalistyczną w odniesieniu do zagadnień ustrojowych, gdyż jedynie w tym kontekście monarchię duńską można by nazwać najstarszą w Europie – przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

2 Małgorzata II mogła wstąpić na tron jedynie dlatego, że referendum w marcu 1953 r. odsunęło od tronu prawowitego następcę, jej stryja, xięcia Knuta, a także jego potomków. Demokracja niszczy legitymizm – przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.