***
(tłumaczenie: Bolesław Leśmian)

Impia tortorum longos his turba furores,
sanguinis innocui non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent.

Nikczemny tłum oprawców
niesyty krwi niewinnej
przez długie czasy
dawał tu żer swym szałom.
Dziś, gdy Ojczyzna pozyskała spokój -
dziś, gdy pokruszono pieczarę grabaży -
życie i zbawienie jawią się tam,
kędy śmierć złowroga panowała.

Komentarz
od naczelnego

Czterowiersz przeznaczony dla bramy rynku, który miał powstać na miejscu klubu jakobinów w Paryżu. Utwór ten posłużył Edgarowi Allanowi Poe jako motto opowiadania "Studnia i Wahadło".21