Biogramy narodowców - część I
...

Stanisław Jeute
Urodzony 25 maja 1910r. w Warszawie. Syn Gustawa Jeute, naczelnika Konsystorza Ewangelickiego. 1929r. absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, następnie student w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie i na Akademii Górniczej w Krakowie. Od 1936r. pracownik transportu morskiego w Gdyni i współpracownik Obozu Narodowo-Radykalnego, członek Akademickiego Związku Morskiego. W 1939r. uczestnik Kampanii Wrześniowej. W czasie okupacji żołnierz Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego, współpracownik wywiadu Związku Walki Zbrojnej. 25 lutego 1942r. aresztowany (więziony na Pawiaku, a później w Niemczech), a 2 lutego 1943r. stracony przez ścięcie. Pośmiertnie odznaczony Medalem Wojska, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Armii Krajowej.

Mieczysław Harusewicz
ur.1899r w Ostrowi Mazowieckiej. Syn lekarza Jana Harusiewicza posła zasiadającego w I,II,III i IV Dumie Rosyjskiej i Amelii Paczowskiej- nauczycielki. Po 1905r przebywał w Petersburgu. Studiował na Politechnice Warszawskiej gdzie 10 listopada 1918r wstąpił do Legii Akademickiej. W 1920 roku brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów i z bolszewikami. Podczas wojny uczestniczył w wojnie pod Kockiem. Działacz Młodzieży Wszechpolskiej, a w późniejszym okresie Obozu Narodowo Radykalnego, gdzie przed wojną wchodził w skład Komitetu Politycznego ONR. Mieczysław Harusiewicz był jednym z pierwszych inżynierów-budowniczych Gdyni i Stalowej Woli. W 1939 roku wraz z Henrykiem Mnich założył pismo „Szaniec”. 1940r. Mieczysław Harusiewicz próbował wejść w struktury władz polskich na uchodźstwie do Rady Narodowej jako reprezentant ONR. Poparło go jedynie Stronnictwo Narodowe, ostatecznie nie dostał się do parlamentu. Współpracował w tworzeniu pisma „Walka” wydawanym w Londynie. Zmarł 1991r. w Warszawie.

Włodzimierz Sylwestrowicz
ur.1904r. Syn Bolesława Sylwestrowicza i Anastazji Mauropulo, brat Witolda kpt. Wojska Polskiego. Student Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny pisma „Akademik Polski”. Dr Medycyny, działacz MW, OWP i ONR-ABC. Należał do komitetu Politycznego Organizacji Wewnętrznej(Organizacji Polskiej) W 1939r. obejmował stanowisko radnego m.st. Warszawa. Był członkiem Związku Jaszczurczego. Aresztowany w 1940 roku, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Mauthausen.

Władysław Marcinkowski
ur. 26 maja 1906 r. w Skarżysku-Kamiennej. Syn dyrektora odlewni „Kamienna”. Studiował na Politechnice Warszawskiej na wydziale mechanicznym.
Po skończeniu studiów 1931r. pracował w firmie ojca. W wrześniu 1939r. służył w 1. Dywizjonie Pociągów Pancernych. Władysław Marcinkowski wchodził w skład władz naczelnych grupy „Szańca” w późniejszym okresie wraz z Otmarem Wawrzkowiczem i Tadeuszem Salskim utworzyli Organizacje Wojskową Związek Jaszczurczy, gdzie W Marcinkowski tworzył pion wojskowy. Wchodził w skład Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych. 13 sierpnia 1944r. objął funkcję zastępcy dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Tadeusz Boguszewski
ur. 05 XII 1906 w Nowogrodzie (Rosja). Do roku 1921r. mieszkał w Kijowie, gdzie uczył się w szkole powszechnej. W 1926 r. po zdaniu matury wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, 1928 -1929 w Ostrowi Maz. – Komorowie. 21 IX 1939 podczas walk w obronie Modlina zostaje ciężko ranny. Po kapitulacji Modlina przebywa w szpitalu do wiosny 1940 roku. W kwietniu 1940 roku zostaje pracownikiem kontrwywiadu ZWZ. Od IX 1941 do XI 1942 pełnił funkcję komendanta okręgu krakowskiego Związku Jaszczurczego. XI 1942r zostaje przeniesiony do Warszawy, gdzie pełni funkcję szefa Wydziału III operacyjno-wyszkoleniowego Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych. W VIII 1944 r w stopniu podpułkownika bierze udział w Powstaniu Warszawskim gdzie wydał rozkaz do wszystkich żołnierzy NSZ do wzięcia udziału w powstaniu. Od października 1944 roku przebywał w niewoli w oflagu X C w Lubece.
Po uwolnieniu wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej. 1945-1946 służył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. 1947-1949 dowódca Kompanii Wartowniczych w Gissen.
1949 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Był Kierownikiem zespołu redakcyjnego „Zeszytów do historii NSZ”, oraz autorem licznych artykułów w prasie emigracyjnej o Narodowych Siłach Zbrojnych. Zmarł w los Angeles 28 VI 1988 r. w stopniu pułkownika.Biogramy...
Ciąg dalszy...31