Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Msza łacińska

Msza łacińska

x. Rafał Trytek

W ostatnim czasie głośno jest w prasie o tzw. Mszy Trydenckiej, zwanej też tradycyjną Mszą łacińską (odprawianą przodem do Pana Boga, a tyłem do ludu). Jednakże wokół niej narosło tyle mitów i nieporozumień, że warto jest samemu przekonać się, jak taki obrządek wygląda rzeczywiście.

Pamiętajmy, że Msza łacińska odprawiana była w Kościele rzymskim już od starożytności, a nie dopiero od kontrreformacji Soboru Trydenckiego. Bez znajomości tej prastarej i szacownej liturgii katolik nie jest w stanie zrozumieć przeszłości swojej Wiary, jej tajemnic i istoty. Z kolei osoby zainteresowane szczególnie kulturą tylko dzięki osobistemu uczestnictwu w Trydenckiej Mszy pojmą strukturę i porządek wielkich dzieł muzycznych, jakimi są msze, chociażby Bacha czy Mozarta. Sięganie do własnych korzeni jest niezwykle istotne zwłaszcza w obecnej dobie, która charakteryzuje się niespotykanym wcześniej wykorzenieniem i zatratą związku z własną kulturą i cywilizacją. Nie można być świadomym katolikiem, Polakiem i Europejczykiem bez posiadania minimalnej chociażby wiedzy o tym, jak wyglądały ołtarze przeszłości. Zachwycamy się nie bez powodu szlachetną prostotą wczesnochrześcijańskich bazylik, siłą i surowością kościołów romańskich, które na naszych, polskich ziemiach należą do najstarszych, strzelistością i smukłym pięknem gotyckich kolosów, a wreszcie bujnym, kwiecistym ogrodem baroku, a nie rozumiemy tak naprawdę, dla jakiego powodu zostały one zbudowane, co było sercem nadającym życie tym świątyniom. Pamiętajmy, że obrządek, dla którego wszystkie te kościoły wzniesiono, różnił się niczym dzień i noc od strywializowanego produktu czasów współczesnych, jakim jest tzw. nowa msza, której ryt wyprodukowano wespół z protestanckimi pastorami, a który to obrządek jest tak spłaszczony, jak umysł ludzi „dzisiejszych”.

To właśnie dla tego nowego rytu zbudowano tak wiele ohydnych parakatolickich świątyń, które swą brzydotą mogą śmiało konkurować z architekturą okresu PRL. Nie bądźmy głusi na głos sumienia, który przemawia przez wzruszenia ze spotkania z prawdziwą Sztuką i nade wszystko starą, zapomnianą i zaciemnioną Prawdą katolicyzmu. Zapraszam serdecznie Czytelników do zapoznania z tajemnicami naszej świętej Wiary, na spotkanie z Bogiem poprzez kult, który ukształtował tysiącletnią kulturę i historię narodu polskiego.

W Krakowie Msze Św. sprawowane są w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Sarego 18/2. Terminy: http://www.sedevacante.pl/.

Na terenie Wrocławia w Mszy Św. Trydenckiej można uczestniczyć kilka razy w miesiącu w Oratorium św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Informacje o terminach: tel. 0664 753 576, Internet: http://oratorium-net.blogspot.com/.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.