Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Dr hab. Piotr Oszczanowski nowym dyrektorem Muzeum Narodowego — konferencja prasowa

Dr hab. Piotr Oszczanowski nowym dyrektorem Muzeum Narodowego

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Na początku stycznia 2014 roku stanowisko dyrektora wrocławskiego Muzeum Narodowego objął pan dr hab. Piotr Oszczanowski, wybitny naukowiec i wytrawny popularyzator wiedzy o historii sztuki, dobrze znany Czytelnikom Portalu Legitymistycznego. 20 stycznia odbyło się w obecności pana ministra Bogdana Zdrojewskiego krótkie spotkanie nowego dyrektora z pracownikami Muzeum, następnie w sali konferencyjnej obaj panowie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Dość nieoczekiwanie rozmowa z reprezentantami lokalnych mediów przekształciła się w rozważania o Wrocławiu jako Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, co sprawiło, że pierwsza kadencja nowego szefa prestiżowej placówki zeszła na nieco dalszy plan. Z pewnością jednak warto dowiedzieć się, jak będzie wyglądała polityka kulturalna rządu PO i PSL w najbliższych latach, a także, jak swoją rolę na tym polu widzi minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Adrian Nikiel

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Adrian Nikiel

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Adrian Nikiel

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

Dr hab. Piotr Oszczanowski

dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 1 stycznia 2014 r.

Urodzony 19 września 1965 r. we Wrocławiu, absolwent i pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora. Stypendysta i stażysta m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Fundacji im. Alexandra von Humboldta oraz prezydenta Niemiec dra Romana Herzoga; a także uczelni we Frankfurcie nad Menem, w Groeningen i Pradze. Autor, współrealizator oraz koordynator projektów badawczych, międzynarodowych konferencji naukowych i wystaw muzealnych.

Członek instytucji naukowych [m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1996); International Council for Curators of Dutch and Flemisch Art (CODART), Amsterdam (od 1998); Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji (od 2002); Societas Humboldtiana Polonorum (od 2004)] oraz rad naukowych instytucji muzealnych [Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (I kadencji od 2006 r. i II kadencji od 2011 r.); Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu (2008-2012); przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze (2009-2013); przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Miejskiego we Wrocławiu (2009-2013)] i samorządowych [Społecznej Rady Kultury działającej przy wicemarszałku Województwa Dolnośląskiego (I kadencji 2008-2012 i II kadencji 2011-2013), koordynator sekcji Sztuka (muzea – galerie – zabytki – edukacja artystyczna) w tej Radzie].

Twórca i pierwszy kierownik Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce oraz tutor na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych (MISH) Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2004); alumn Gemeinnützige Hertie Stiftung (od 2003); członek jury Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA (2012); recenzent Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS, Panel HS2). Opiniodawca, konsultant i doradca m.in. Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu; Biura Rady Miejskiej Departamentu Prezydenta Wrocławia; miejskiego i wojewódzkiego konserwatora zabytków we Wrocławiu.

Współredaktor czasopism (np. „Roczników Sztuki Śląskiej” Muzeum Narodowego we Wrocławiu) i serii naukowych (np. „Cyfrowe spotkania z zabytkami” Instytutu Historii Sztuki UWr.). Autor, współautor, redaktor i współredaktor 38 książek i blisko 150 artykułów, kilkuset biogramów, not katalogowych i recenzji związanych ze sztuką i kulturą Śląska, Pomorza, Polski i Czech oraz naukowych opinii (dotyczących np. Skarbu złotniczego z Bremy oraz rewindykacji dzieł sztuki śląskiej sporządzanych dla MKiDN RP).

Współtwórca programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych (np. Śląska Sekretera dla TVP, reż. St. Kubiak; Panorama Racławicka, realizacja M. Bradke). Od 2001 członek zespołu realizującego Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Województwo dolnośląskie (powiat strzeliński, oławski, średzki oraz gminy Syców i Międzybórz). Członek polskich zespołów programów European Science Foundation [Cuius regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and commitment of (groups of) persons to and the cohesion within regions] oraz projektów Unii Europejskiej Kultura 2007-2013 [Menschen und Bücher – für die sichere Nutzung europäischen Schrifttums aus dem Kulturerbe / Men & Books – for a risk free use of the European written cultural heritage].

Laureat nagród i wyróżnień m.in. rządu Dolnej Saksonii i samorządu Województwa Dolnośląskiego (Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 2012. / Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii 2012), ministra nauki i szkolnictwa wyższego RP, ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP, prezydenta Miasta Wrocławia, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zdobywca muzealniczych medali „1000 lat Wrocławia” (w uznaniu zasług dla Muzeum Miejskiego Wrocławia) i 200-lecia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego, odznaczony również Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim i SILESIANĄ (nagrodą wydawniczą za najlepszą publikację promującą Dolny Śląsk).

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Arkadiusz Podstawka

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Arkadiusz Podstawka

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Arkadiusz Podstawka

Spotkanie z dyr. Piotrem Oszczanowskim — fot. Arkadiusz Podstawka

zdjęcia: Arkadiusz Podstawka

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.