Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Agoryzm — teoria i praktyka — Marcin Chmielowski

Agoryzm — teoria i praktyka

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

8 kwietnia 2016 roku podczas spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym wykład poświęcony genezie, przyszłości oraz krytycznej analizie założeń idei agoryzmu wygłosił pan Marcin Chmielowski, autor pierwszej w Polsce naukowej monografii poświęconej tej tematyce (Agoryzm. Teoria i praktyka, wyd. Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości). Agoryzm, filozofia zrodzona z osobliwego mariażu amerykańskiego libertarianizmu i Nowej Lewicy, jest przede wszystkim dziełem życia Samuela Edwarda Konkina III (1947-2004), próbującego w czasie swojej publicznej aktywności tworzyć środowiska i struktury alternatywne wobec wszelkich form ustrojowych, które można by określić mianem państwa. Po kilkunastu latach od śmierci „ojca założyciela” agoryzm w ramach libertariańskiego spektrum pozostaje jednak, ze względu na swój utopijny charakter, stanowiskiem mniejszościowym. Z legitymistycznego punktu widzenia – warto dodać – utopijną jest zresztą każda libertariańska idea, która w swojej wizji społeczeństwa nie uwzględnia trwale zakorzenionej w naturze ludzkiej potrzeby dochowania wierności prawowitym władcom.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.