Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Aktualność przesłania x. Piotra Skargi — dr Antoni Maziarz

Aktualność przesłania x. Piotra Skargi

Civitas Christiana

18 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne o Polsce, Polakach i kondycji polskości. Tym razem gościem debaty był pan dr Antoni Maziarz, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, który na wybranych przykładach, wskazując cytaty z pism x. Piotra Skargi, rozważał ich znaczenie dla Polski XXI wieku.

Trudno negować, że wskazania x. Piotra Skargi SJ są w swojej podstawowej warstwie ważne w każdych okolicznościach. Z drugiej jednak strony – nietrudno dostrzec, że w dyskusji zabrakło podstawowej konstatacji: żyjemy w realiach całkowicie odmiennych niż te, do których odnosił się bohater spotkania. Kościół katolicki znajduje się w ruinie, rozproszony w postaci niewielkich grup tradycjonalistów, grup, które stoją w obliczu procesu prywatyzacji religii, modernizmu, ateizmu i gwałtownego wzrostu wierzeń niechrześcijańskich. Polska natomiast, która w epoce x. Skargi była mocarstwem, dziś jest tylko podrzędną prowincją nowego państwa, czyli Unii Europejskiej. Wiele z twierdzeń wypowiedzianych w dyskusji zasługuje na polemikę. Zachęcamy Czytelników do dyskusji na Portalu Legitymistycznym.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.