Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ad fontes Artis — Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr

Ad fontes Artis

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr

Między 7 i 9 czerwca 2013 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Mediterranistyczna „Ad fontes Artis”.

Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr. W zaproszeniu na Konferencję organizatorzy podkreślili, że Wiodącą ideą twórców Konferencji Mediterranistycznej jest próba zrozumienia, systematyzacji i podkreślenia dziejowej wagi tak kluczowego dla naszego świata miejsca, jakim jest obszar Morza Śródziemnego. Stanowił on wspólny mianownik dla cywilizacji zachodniej oraz wschodniej, łącząc je i nadając im wspólną tożsamość w ramach tzw. kultury śródziemnomorskiej. Wychodząc z różnych perspektyw badawczych i metodologicznych wielu dziedzin nauki, organizatorzy pragną, aby wspólna dyskusja pozwoliła na ustalenie pierwotnych i kluczowych zjawisk konstytuujących obszar kulturowy Morza Śródziemnego. Konferencja ma stanowić także platformę wymiany wiedzy, umiejętności, metod badawczych i doświadczeń, gdzie historycy, filolodzy, archeolodzy, antropolodzy, geografowie, historycy sztuki czy badacze nauk ścisłych będą mogli wnieść swój wkład w interdyscyplinarne badania nad fenomenem, jakim jest status Morza Śródziemnego w starożytności.

Dla naszych Czytelników nagraliśmy wykład otwierający Konferencję, a także dwa wystąpienia z panelu pierwszego oraz dyskusję.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

konferencja

7 czerwca

prof. dr hab. Marek Winiarczyk (UWr) — Rozwój myśli religijnej w świecie greckim

Panel I

Konrad Szymański (UWr) — Origines Cesarstwa Chrześcijańskiego. Czyli elementy mitu założycielskiego w Vita Constantini

mgr Radosław Pełech (UWr) — Metody kreowania wizerunku władcy w Egipcie schyłku panowania Mameluków na przykładzie Księgi z tysiąca i jednej nocy

Dyskusja po I panelu „Konwencje pisarskie śródziemnomorza i ich funkcje”

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.