Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Anarchia rynkowa: chaos czy porządek? — Jakub Bożydar Wiśniewski

Anarchia rynkowa: chaos czy porządek?

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

17 grudnia 2015 roku prelegentem podczas spotkania na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym był doskonale już znany Czytelnikom Portalu Legitymistycznego myśliciel, wykładowca i publicysta, pan Jakub Bożydar Wiśniewski. Mówca podjął polemikę z najistotniejszymi, jego zdaniem, argumentami kwestionującymi efektywność i stabilność ładu społecznego wolnego od jakiejkolwiek instytucji pełniącej funkcję „decydenta ostatniej instancji” – przyjmując, że możliwe jest istnienie anarchii rynkowej, w której wszelkie usługi, w tym prawne i sądownicze, będą miały charakter kontraktowy, przedsiębiorczy i konkurencyjny. Choć wspomniał o niektórych teoriach na temat pochodzenia państwa, których autorami byli m.in. Tomasz Hobbes, Jan Locke i Franciszek Oppenheimer, nie przypomniał stanowiska zakorzenionego w Magisterium Kościoła – o istnieniu prawowitej władzy wywodzącej się z upoważnienia Bożego. Jako legitymiści musimy zauważyć, że jeżeli nasz Pan Jezus Chrystus jest Królem, dzięki któremu panują wszyscy prawowici władcy – posiadający swój odpowiednik w niebiańskim archetypie – a społeczeństwo pozbawione prawowitej zwierzchności należy uznać za rozwiązane, to optymizm anarchii rynkowej pozostaje intelektualną spekulacją, w praktyce zaś utopią.

Zachęcamy naszych Czytelników do dyskusji wokół poglądów zaprezentowanych przez pana Jakuba Wiśniewskiego – czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.