Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Roman Dmowski — Architekt Niepodległej — prof. Krzysztof Kawalec, dr Marek Białokur

Roman Dmowski — Architekt Niepodległej

Civitas Christiana

Styczeń 2014 upływa pod znakiem społecznych obchodów Roku Romana Dmowskiego. 11 stycznia z inicjatywy stowarzyszenia Civitas Christiana oraz Klubu Dyskusyjnego KWADRAT odbyło się we Wrocławiu ponad dwugodzinne spotkanie ze znawcami myśli politycznej i biografii współtwórcy Polski Niepodległej: panami prof. Krzysztofem Kawalcem z Uniwersytetu Wrocławskiego i drem Markiem Białokurem z Uniwersytetu Opolskiego. Prelegenci przedstawili mniej znane informacje o działaniach Dmowskiego na rzecz niepodległości, przedstawili ewolucję ideową Obozu Narodowego w dwudziestoleciu międzywojennym, a także zdekonstruowali kłamstwa skrajnej lewicy o rzekomej fascynacji Dmowskiego faszyzmem i narodowym socjalizmem.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.