Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Ateizm urojony” — Sławomir Zatwardnicki

„Ateizm urojony”

Civitas Christiana

12 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu odbyło się spotkanie z panem Sławomirem Zatwardnickim, autorem xiążki pt. Ateizm urojony (Wydawnictwo M, 2013), będącej – jak sugeruje już sam tytuł – ostrą polemiką z twierdzeniami Ryszarda Dawkinsa (twórcy Boga urojonego), Krzysztofa Hitchensa i innych publicystów określanych zbiorczym mianem nowych ateistów.

Nowi ateiści marnują życie na walkę ze zjawiskami – ich zdaniem – nieistniejącymi, próbując wyrugować z natury ludzkiej naturalne pragnienie Boga, myląc przy tym naukę z wiarą i nie dostrzegając, że żyjemy w erze społeczeństwa postchrześcijańskiego, w której nie ma możliwości, aby kogoś zmusić do zaufania Bogu, pokochania Boga. Jako komentarz do zjawiska nowego ateizmu warto przypomnieć słowa x. Gerarda Hirschfeldera, które nigdy nie stracą aktualności: Kto wyrywa młodzieży z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem!

Po wstępnym wykładzie rozgorzała gorąca dyskusja1. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:


1 Zaznaczyć należy, że w swojej interesującej argumentacji pan Zatwardnicki odwołuje się także do nauczania Nowego Kościoła, zwanego również Kościołem posoborowym, odrzucanego przez katolików wiernych niezmiennemu Magisterium Kościoła katolickiego – przypis redaktora naczelnego Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.