Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czy banki centralne muszą istnieć? — dr Mateusz Machaj

Czy banki centralne muszą istnieć?

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

19 marca 2014 roku gościem spotkania Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” był pan dr Mateusz Machaj, fundator i główny ekonomista Instytutu Misesa, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Banki centralne są kluczowym elementem dzisiejszego światowego systemu finansowego. Ich rola uzasadniana jest przez większość teoretyków finansów i ekonomii. Mają one stać na straży stabilności pieniądza, a instrumenty, którymi dysponują, wpływają na wysokość stóp procentowych i koniunkturę w gospodarce. Są jednak ekonomiści, którzy wskazują na negatywne skutki istnienia „pożyczkodawców ostatniej instancji”. Czy stopy procentowe mogą być ustalane przez rynek? Jaki wpływ mają banki centralne na powstawanie kryzysów gospodarczych? W jaki sposób mogłoby się odbyć zlikwidowanie banków centralnych? Na te i inne pytania prelegent odpowiedział podczas wykładu i późniejszej dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.