Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Białoruś jako drugorzędny kierunek polskiej polityki wschodniej — dr Mirosław Habowski

Białoruś jako drugorzędny kierunek polskiej polityki wschodniej

Civitas Christiana

Białoruś od niemal trzydziestu lat znajduje się na uboczu polskiej polityki zagranicznej – polityki przede wszystkim niekonsekwentnej, a więc nieskutecznej. Pomimo wspólnej historii i oczywistych więzi kulturowych do tej pory nie udało się stworzyć znaczącego, propolskiego ośrodka działającego na terenie Białorusi na rzecz zbliżenia między krajami współtworzącymi I Rzeczpospolitą. Sposób myślenia o relacjach z Białorusią wydaje się wciąż zdeterminowany sloganem sprzed kilkunastu lat: Jak nie Unia, to co? Białoruś?

18 lutego 2019 roku oczekiwania co do przemyślanej polskiej polityki wobec wschodniego sąsiada przedstawił pan dr Mirosław Habowski, podkreślając znaczenie dbałości o dziedzictwo kulturowe na Kresach, a także konieczność współpracy gospodarczej oraz rezygnacji z poczucia wyższości nad „zacofanym” Wschodem – polski interes narodowy wymaga utrzymania niezależności Mińska w Europie zmierzającej do podziału wpływów między dwóch suwerenów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.