Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego AD 2013 — JE x. biskup Donald Sanborn

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

JE x. biskup Donald Sanborn

14 lipca 2013 roku to nie tylko kolejne oficjalne obchody rocznicy wybuchu rewolucji antyfrancuskiej, rewolucji antychrześcijańskiej, wymierzonej w Boga i Jego Kościół, niszczącej i profanującej wszystko, co dobre i święte. W Polsce ta niedziela może kojarzyć się inaczej: z umacnianiem Wiary Katolickiej – z wizytą duszpasterską, z którą do krakowskiego Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przybył (już po raz kolejny) JE x. biskup Donald Sanborn.

W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy Świętej x. biskup nawiązał do święta Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, szczegółowo omawiając znaczenie szkaplerza, maryjnego znaku nierozerwalnie związanego z tym świętem. Św. Szymon Stock, późniejszy przełożony zakonu karmelitów, otrzymał szkaplerz bezpośrednio od Matki Boskiej. Zgodnie z zapowiedzią stał się on znakiem szczególnej opieki ze strony Najświętszej Maryi Panny dla wszystkich wiernych, którzy zdecydują się go przyjąć. Noszący szkaplerz katolicy muszą jednak pamiętać, że samo przyjęcie tego znaku nie oznacza „automatycznej” pewności zbawienia – żaden z żyjących nie może jej mieć. Przede wszystkim wierni muszą w prawdziwej wierze wytrwać do końca, otwierając się na łaskę, ufając i modląc się do Matki Boskiej w chwilach pokus.

Dzięki szkaplerzowi karmelitańskiemu na tych, którzy go noszą, spływają wielkie przywileje, gdyż jest on rękojmią łask, które Najświętsza Maryja Panna uprasza dla swoich czcicieli pragnących wyrzec się grzechu i czynić pokutę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.