Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Byle do celu” — drogi i ośrodki komunikacyjne na Śląsku w okresie nowożytnym — dr Jarosław Szymański

„Byle do celu” — drogi i ośrodki komunikacyjne na Śląsku w okresie nowożytnym

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Przednowoczesny Dolny Śląsk to teren położony wzdłuż Via Regia, na skrzyżowaniu szlaków między Wschodem i Zachodem oraz kilku obszarów gospodarczych, gdzie stan dróg mógł wpływać na losy całego kontynentu. To również obszar podzielony na xięstwa i państwa stanowe, współtworzące hierarchię społeczną habsburskiego feudalizmu aż do pruskiego podboju, który w duchu oświeconego absolutyzmu przekreślił dotychczasowe stosunki. To właśnie te struktury mikropaństwowe w ciągu kilku stuleci doprowadziły do wyłonienia się kilkudziesięciu ośrodków komunikacyjnych, czyli miast, w których zbiegało się przynajmniej pięć dróg łączących barwną (przynajmniej na dawnych mapach) mozaikę dzielnicową. O szlakach przecinających Dolny Śląsk opowiadał w trakcie spotkania 19 listopada 2019 roku pan doktor Jarosław Szymański.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.