Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Cmentarz Św. Maurycego — Marek Burak

Cmentarz Św. Maurycego

Muzeum Miejskie Wrocławia

27 października 2011 roku we wrocławskim Ratuszu odbyła się pierwsza część konferencji naukowej, której tematem było Przedmieście Świdnickie (czyli część Wrocławia położona na południe od Starego Miasta) i jego przemiany na przestrzeni kilku wieków. Wśród prelegentów był pan Marek Burak, a jego wystąpienie na temat Cmentarza Św. Maurycego zdecydowaliśmy się opublikować przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych.

Referaty przedstawione podczas dwóch dni konferencji zostaną wydane w formie xiążkowej. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.