Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Co to jest metapolityka? — prof. Jacek Bartyzel

Co to jest metapolityka?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kolejny wykład pana prof. dra hab. Jacka Bartyzela z zakresu filozofii polityki poświęcony został metapolityce. Przez część autorów jest ona postrzegana jako synonim filozofii polityki, inni rozgraniczają te pojęcia, podkreślając praktyczny, pragmatyczny aspekt namysłu metapolitycznego.

Do niedawna sądzono, że pojęcie metapolityka zostało wypracowane pod koniec XVIII wieku. W świetle najnowszych ustaleń należy jednak datować je na połowę XVII stulecia, kiedy hiszpański duchowny (mnich cysterski) i wszechstronny pisarz i filozof, o. Jan Caramuel y Lobkowitz OCist, pracował nad ostatecznie niedokończonym i niepublikowanym rękopisem zatytułowanym Metapolitica, hoc est Tractatus de Re publica, philosophice considerata.

W traktacie zawarł definicję metapolityki: jest to przenikliwie zbadana polityka; nauka obywatelska, która podług metody najwyższej jakości bada i objaśnia spekulatywnie rzeczy najwyższej wagi. Należy zatem podkreślić, że dla Caramuela metapolityka nie ogranicza się tylko do metody i nie ma wyłącznie charakteru analitycznego: jest myślą spekulatywną, która odzwierciedla jak lustro (speculum) otaczającą nas rzeczywistość. Metapolityka jest rozjaśnieniem spraw politycznych, namysłem i zgłębieniem najważniejszych problemów politycznych przez rozum.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.