Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czy osiemnastowieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym? — dr Dorota Dukwicz

Czy osiemnastowieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?

Muzeum Łazienki Królewskie

21 września 2016 roku w Pałacu na Wyspie został zainaugurowany nowy cykl wykładów historyczno-politycznych zatytułowany Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku. Jako pierwsza prelegentka wystąpiła pani dr Dorota Dukwicz (Instytut Historii PAN) z wykładem Czy osiemnastowieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?

Kiedy Rzeczpospolita utraciła suwerenność? Co było przyczyną jej słabości? Jak społeczeństwo szlacheckie rozumiało pojęcie suwerenności? Czy wśród obywateli Rzeczypospolitej, a zwłaszcza elit władzy, istniała świadomość stopniowego popadania państwa zależność od obcych? Jak w praktyce życia politycznego Rzeczypospolitej przejawiała się utrata samostanowienia? Jakie były tego konsekwencje dla obywateli i państwa? Czy utrata suwerenności była przyczyną upadku państwa? To zagadnienia, do których podczas wykładu odniosła się pani dr Dukwicz.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.