Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czym była herezja nacjonalizmu? — Andrzej Szeptycki i jego posługa. Współczesne zagrożenia dla wiary — Halszka Bielecka

Czym była herezja nacjonalizmu? — Andrzej Szeptycki i jego posługa. Współczesne zagrożenia dla wiary

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Wymiar religijny dwudziestowiecznego ukraińskiego nacjonalitaryzmu był tematem prelekcji pani Halszki Bieleckiej, wygłoszonej 7 września 2021 roku we Wrocławiu dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Punktami odniesienia, wokół których skonstruowane zostało wystąpienie, stali się dwaj duchowni Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego: arcybiskup metropolita lwowski i halicki Andrzej Szeptycki OSBM (1865–1944) i biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn (1867–1945), autor dzieła Dwa królestwa (ocalonego w rękopisie i w 2017 r. wydanego również po polsku). Odnosząc się do postawy pierwszego z wymienionych wobec konfliktów narodowościowych na terenie Małopolski Wschodniej i antypolskiego terroru w latach II wojny światowej, prelegentka ostrzegała przed niebezpieczeństwami lewicowego rozumienia nacjonalizmu, które prowadzi do odrzucenia Prawa Bożego, konstruowania bluźnierczego dekalogu, gloryfikującego m.in. ludobójstwo, i ubóstwienia własnego narodu. Drugi z duszpasterzy, przez wiele dekad po męczeńskiej śmierci w kijowskim więzieniu NKWD zapomniany, biskup Chomyszyn, był najostrzejszym krytykiem ukraińskiego nacjonalitaryzmu. Również dlatego na Ukrainie został skazany na przemilczenie1.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo


1 Zważywszy, że pani Halszka Bielecka wielokrotnie określała biskupa Grzegorza Chomyszyna mianem błogosławionego, z sedewakantystycznego punktu widzenia niezbędne jest zaznaczenie, że do beatyfikacji doszło w ramach Kościoła Novus Ordo – przypis redaktora naczelnego Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.