Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czym nie jest libertarianizm? — dr Przemysław Hankus

Czym nie jest libertarianizm?

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

Libertarianizm czy libertarianizmy? – pytanie powróciło wraz z prelekcją pana doktora Przemysława Hankusa, przywódcy Stowarzyszenia Libertariańskiego, który podczas kolejnego spotkania środowiska wolnościowego na Uniwersytecie Ekonomicznym przedstawił własną interpretację idei, intrygująco ujmując temat „od końca” – poprzez rozważania, czym jego zdaniem libertarianizm (umieszczony poza tradycyjną osią Lewica – Prawica) nie jest. Pod znakiem zapytania stanęły więc wszystkie prądy myślowe, które często traktowane są jako synonim libertarianizmu.

Dyskusję z prelegentem podjął Adrian Nikiel, lider polskich legitymistów, podnosząc argument, że w zaprezentowanej wizji brakuje uznania społecznego panowania Chrystusa Króla jako faktu, do którego odnieść się muszą wszyscy ludzie, a odpowiedzi „tak” i „nie” udzielane na pytanie: czy nasz Pan Jezus Chrystus jest Królem, który nabył nas, przelewając Przenajdroższą Krew?, nie mogą być traktowane jako równouprawnione. Oznacza to – zdaniem Adriana Nikla – że libertarianizm doktora Przemysława Hankusa jest nie do pogodzenia z konsekwencjami wynikającymi z Tradycji katolickiej. Już po zamknięciu dyskusji polemista w rozmowie z jednym z organizatorów spotkania zauważył, że problemem jest to, iż tak pojmowany libertarianizm jest ideą świecką, do której można ewentualnie dostosowywać prywatne „przekonania” religijne – a nie sposobem myślenia o tym, co wynika dla wszelkich społeczności z królewskiej i kapłańskiej godności Syna Bożego.

Zapraszamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do kontynuowania dyskusji o stanowisku prezentowanym 25 kwietnia 2019 roku przez prezesa Stowarzyszenia Libertariańskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem, czekamy na Państwa artykuły:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.