Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Nie tylko o świętej Jadwidze. Dawny świat mniszek śląskich na nowo odkrywany — dr Anna Sutowicz

Nie tylko o świętej Jadwidze. Dawny świat mniszek śląskich na nowo odkrywany

Civitas Christiana

Życie wspólnotowe nie miało nic wspólnego z równością – tę niepopularną prawdę o ideale katolickiego monastycyzmu przypomniała pani dr Anna Sutowicz podczas wykładu połączonego z promocją jej xiążki pt. Kultura religijna mniszek śląskich w okresie średniowiecza (Legnica 2016). Klasztory żeńskie na Śląsku fundowane były na podstawie modelu karolińsko-ottońskiego przez xiążąt z senioralnej linii dynastii piastowskiej i członków szlachty, a przedstawicielki xiążęcego rodu obejmowały w nich najwyższe funkcje. Przedmiotem naukowego zainteresowania Autorki stały się cztery konwenty działające od XIII do początków XVI wieku, w których postanowienia Reguły św. Benedykta były obowiązującymi ramami ich organizacji – cenobia w Trzebnicy, Legnicy, Lubomierzu i Strzegomiu.

Spotkanie autorskie odbyło się 7 listopada 2016 roku we wrocławskiej siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.