Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Demarchia — prof. Jacek Bartyzel

Demarchia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Demarchia stała się tematem pierwszego wykładu pana prof. dra hab. Jacka Bartyzela w cyklu nagrań stworzonych pod egidą Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Demarchia to neologizm pochodzący ze zrostu greckich słów: demos – lud i archia – zasada, początek. Jest jedną z koncepcyj przedstawianych przez myślicieli obserwujących współczesną demokrację masową, którzy mieli nadzieję na jej arystokratyzację i przybliżenie do arystotelesowskiej politei. W latach siedemdziesiątych XX wieku nowe określenie zaproponował pochodzący z Austrii ekonomista, laureat Nagrody Nobla Fryderyk August von Hayek dla oznaczenia i opisania takiej wizji ustrojowej, która by niwelowała ujemne skutki demokracji, nie niszcząc przy tym samej zasady „rządów ludu” – w ten sposób ograniczono by „wolę ludu”, ale nie tak, że dałoby się stawiać nad nią inną wolę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.