Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Diagnoza systemu emerytalnego — Marek Kułakowski

Diagnoza systemu emerytalnego — raport Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber

Marek Kułakowski

System emerytalny III RP jest bankrutem. Demokratyczni politycy – co akurat nie jest zaskoczeniem – nie sprawiają wrażenia przerażonych nadciągającą katastrofą. Jedynie wśród wolnościowo nastawionych ekonomistów trwa dyskusja o drogach wyjścia z pułapki, w jaką wpędziły Polaków kolejne rządy PRL i III RP (II PRL?). 20 maja 2013 roku temu zagadnieniu poświęcone zostało wystąpienie pana Marka Kułakowskiego, który podczas spotkania Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii omówił raport przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.