Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Dlaczego Polska w 1918 roku nie odrodziła się jako monarchia? — prof. Jacek Bartyzel

Dlaczego Polska w 1918 roku nie odrodziła się jako monarchia?

Polscy Konserwatyści

Jaki był ustrój Pierwszej Rzeczpospolitej w jej schyłkowych latach? Jakie znaczenie dla przyszłości Polski miał Kongres Wiedeński? Jakie siły polityczne opowiadały się za restauracją monarchii w czasie Wielkiej Wojny? Jaki ustrój zapowiadała Rada Regencyjna, ogłaszając niepodległość Polski? Czy o formie rządu, która wyłoniła się jesienią 1918 roku, zadecydowało miesięczne opóźnienie działań obozu zachowawczego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wystąpieniu pana prof. Jacka Bartyzela wygłoszonym 6 października 2018 roku podczas warszawskiej konferencji 100-lecie ogłoszenia deklaracji niepodległości Królestwa Polskiego przez Radę Regencyjną. Polska idea monarchiczna w latach 1918-2018 zorganizowanej przez środowisko Polskich Konserwatystów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.