Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Drogi Kościoła wśród barbarzyńców — dr Anna Sutowicz

Drogi Kościoła wśród barbarzyńców

Civitas Christiana

Starania Kościoła, aby światło Wiary dotarło do barbarzyńców zasiedlających ziemie Imperium Rzymskiego i trudności wywołane przez szerzenie się herezji ariańskiej wśród przybyszów z Północy, a także apostolat prowadzony przez iroszkockich świętych, którzy schrystianizowali Irlandię, ponownie nawrócili mieszkańców ziem podległych władcom anglosaskim oraz krzewili ideał życia klasztornego w kontynentalnej części Europy – to tematy kolejnego wykładu pani dr Anny Sutowicz w cyklu poświęconym dziejom Kościoła. 4 kwietnia 2022 roku po raz ostatni spotkaliśmy się w dotychczasowej siedzibie Civitas Christiana we Wrocławiu. Następne wykłady odbędą się zapewne za kilka miesięcy w nowej lokalizacji: średniowiecznym, odrestaurowanym Młynie Maria.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.