Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ekonomia a etyka. Granica i punkty styczne

Ekonomia a etyka. Granica i punkty styczne

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

18 grudnia 2018 roku pan dr Mateusz Machaj, założyciel i główny ekonomista Instytutu Misesa oraz adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosił wykład poświęcony różnicom między ekonomią a etyką, punktom stycznym między nimi, a także granicy, która dzieli obie nauki.

Etyka od początku swojego istnienia wnikała w każdą sferę ludzkiego życia, poszukując odpowiedzi na pytanie „czy to, co robię, jest dobre?”. W średniowiecznych rozważaniach etycznych można odnaleźć początki myśli ekonomicznej, jednak ekonomia jest wolna od wartościowania, dając przede wszystkim opis świata. Dlatego w obliczu rozważań „jak być powinno – jak jest?” czy „jak wygląda świat – jak chcemy go zmienić?” ekonomia nie podejmuje dyskusji z systemami wartości, lecz skupia się na konfrontacji politycznego koncertu życzeń z tym, co naprawdę jest wykonalne.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem, które zostało przygotowane przez Radio Logos:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.