Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Emocje jako siła sprawcza historii

Emocje jako siła sprawcza historii

Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UWr

Między 22 i 24 marca 2013 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona emocjom, które niejednokrotnie wpływały na bieg historii lub – utrwalone przez kronikarzy – decydowały o wizerunku władcy, zdobywcy, polityka czy bohatera wydarzeń w oczach kolejnych pokoleń.

Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UWr, jednak tematy referatów odnosiły się do wydarzeń i publikacyj zaistniałych od starożytności do baroku. Niektóre wystąpienia prelegentów (reprezentantów różnych ośrodków naukowych) i następujące po nich pasjonujące dyskusje mieliśmy przyjemność nagrać. Czytelników zainteresowanych poniżej prezentowanymi zagadnieniami zachęcamy do przesyłania pisemnych głosów w dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Konferencja

22 marca

Blok I – Kształtowanie wizerunku – moderator: Piotr Głogowski

Wojciech Sobiecki (UWr) – Wizerunek Witeliusza u Tacyta. Ambiwalentny stosunek historyka do barbarzyńców

Konrad Szymański (UWr) – „Nie znajdziesz nikogo tak wielkiego jak on”. Wizerunek Konstantyna Wielkiego w Vita Constantini Euzebiusza z Cezarei

Dyskusja po I bloku „Kształtowanie wizerunku”

Blok II – Kształtowanie wizerunku – moderator: mgr Przemysław Tworkowski

mgr Bartłomiej Dźwigała (UKSW) – Modlitwa i łzy jako element narracji opisującej obejmowanie tronu przez nowego władcę

Marcin Gostkowski (UKSW) – Emocje jako element narracji w De captione Almerie et Tortuose i fragmentach Rocznika Genueńskiego autorstwa Caffaro

Dyskusja po II bloku „Kształtowanie wizerunku”

Blok III – Kształtowanie wizerunku – moderator: mgr Piotr Piętkowski

Tomasz Pełech (UWr) – „Dominus Tancredus, vir illustris” – wizerunek w oczach XII-wiecznych kronikarzy (Albert z Akwizgranu, Anna Komnena, Fulcher z Chartres, Gesta Francorum, Radulf z Caen, Wilhelm z Tyru)

Dyskusja po III bloku „Kształtowanie wizerunku”

23 marca

Blok V – Emocje w historiografii – moderator: mgr Joanna Wojtkowiak

Jerzy Kowalczyk (UW) – Metody badań nad emocjami w historii wczesnego średniowiecza

Michał Kulpa (UJ) – Emocje w historiografii – charakterystyka chrześcijaństwa celtyckiego w Historii kościelnej ludu angielskiego

Dyskusja po V bloku „Emocje w historiografii”

24 marca

Blok IX – Uczucia w czasach kryzysu – moderator: Tomasz Pełech

Kamil Frączkiewicz (UWr) – Krucjata prostaczków. Rzecz o uczuciach i losach pierwszych krzyżowców pod wodzą Piotra z Amiens

Paweł Latoszek (UKSW) – Gdy pomazaniec podnosi rękę na pomazańca. Zabójstwo biskupa jako przyczynek do osłabienia władzy królewskiej w XI i XII w.

mgr Piotr Goltz (UW) – Prywatna zemsta, polityczny oportunizm, czy może coś więcej? O przyczynach powstania Defensor pacis Marsyliusza z Padwy

Dyskusja po IX bloku „Uczucia w czasach kryzysu”

Blok X – Uczucia w czasach kryzysu – moderator: Patrycja Ziomek

Joanna Kacprzak (UWr) – Chciwość silniejsza niż strach, czyli konkwistadorzy u wybrzeży Peru

Karolina Chojnacka (UWr) – Odwaga i strach: emocje, którymi kierował się polski szlachcic Marek Jakimowski porywając turecką galerę w 1627 r.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.