Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Feliksa Konecznego wizja Europy — dr hab. Piotr Grabowiec

Feliksa Konecznego wizja Europy

Civitas Christiana

11 lutego jeden z pilnych czytelników Portalu Legitymistycznego, pan Przemysław Witkowski, posługując się dość osobliwą polszczyzną, z dużym podnieceniem ogłosił, że teoria cywilizacyj Feliksa Konecznego jest rasistowska1. Po prelekcji wygłoszonej 4 marca 2019 roku przez pana dra hab. Piotra Grabowca trudno jednak uwierzyć, że poglądy rasistowskie wyrażał historyk i historiozof będący orędownikiem Stanów Zjednoczonych Europy, równocześnie przeciwnik reżimu sanacyjnego stroniący od zaangażowania partyjnego oraz zwolennik wolnego rynku odrzucający przymus posiadania dowodów osobistych. Profesor Feliks Koneczny to również krytyk teatralny, poeta, a także – niestety – demokrata, który sceptycznie traktował przewagę monarchii nad ludowładztwem. Oczywiście doświadczenie historii dowodzi, że bez większych problemów można być demokratą i rasistą, ale rzekomego rasizmu nie można bez rozmijania się z prawdą dopasować do katolickiego światopoglądu tego myśliciela, który m.in. twierdził, że przynależność do narodu wynika z wolnego wyboru jednostki.

Stany Zjednoczone Europy w myśli Feliksa Konecznego – główny temat spotkania – to wizja integracji europejskiej, która służy słabym, a ogranicza silnych, zapobiegając wojnom. Integracja potencjału ludnościowego, gospodarczego, kulturalnego i cywilizacyjnego naszego kontynentu. Zdaniem Konecznego, aby Stany Zjednoczone Europy mogły zaistnieć, niezbędne będzie odrzucenie ideologii zakładającej samozbawienie człowieka – marxizmu. Innym ważnym elementem tworzenia nowej struktury musiałoby się stać odrzucenie przez Niemców prusactwa jako mieszanki cywilizacyjnej.

Wspólnota oczekiwana przez historiozofa czerpałaby z cywilizacji łacińskiej, która w porównaniu do innych cywilizacyj niesie największy zakres wolności. Dzisiaj – w realiach Unii Europejskiej – nie można uciec od pytania: czy nadal wierzymy w cywilizację łacińską? Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo


1 Trudno się dziwić, że w poznańskiej MW działali ludzie jawnie faszyzujący, kiedy przyjrzymy się, jakie lektury czytać mieli nowi członkowie tej organizacji. Na liście, do której dotarliśmy, poza Dmowskim występują:

(…) rasistowską teorię cywilizacji Feliksa Konecznego (…). Cyt. za: Przemysław Witkowski, Działacze Młodzieży Wszechpolskiej blisko neofaszyzmu. Jeden z nich trafił do Polskiego Radia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.