Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ferdynand Goetel. Życie i twórczość — dr Gaweł Strządała

Ferdynand Goetel. Życie i twórczość

Civitas Christiana

Prelekcja pana doktora Gawła Strządały, której wysłuchaliśmy podczas Poniedziałku na Kuźniczej, 25 listopada 2019 roku, mimowolnie wpisała się w trwający od kilku miesięcy Rok Antyfaszystowski – pokazując, że o faszyzmie można rozmawiać sine ira et studio, badając tę lewicową ideologię i jej konsekwencje w całej ich złożoności. W odniesieniu do Ferdynanda Goetla, autora głośnej, acz w szczególny sposób rozmijającej się z rzeczywistym biegiem wydarzeń xiążki Pod znakiem faszyzmu (1938), jest to również rozmowa o złudzeniach twórców okresu międzywojennego oraz o nadziei wyrażanej przez wybitnego pisarza, że najbardziej barbarzyński z totalitaryzmów – komunizm – można powstrzymać, inspirując się „bardziej cywilizowanymi” nacjonalitaryzmami.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.