Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czym jest filozofia polityki? — prof. Jacek Bartyzel

Czym jest filozofia polityki?

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Filozofia polityki (filozofia polityczna) jest namysłem nad rzeczywistością wyznaczaną przez wspólnotowe ramy ludzkiej egzystencji. Jest poszukiwaniem prawdy o naturze, pochodzeniu, granicach i celach prawa, państwa i władzy – o dobrym ustroju życia zbiorowego, spełniającym intersubiektywne kryteria sprawiedliwości, ładu, dobra wspólnego i wolności, zakorzenione w porządku wyższym niż ludzkie opinie, o relacjach między moralnością i polityką oraz między prawem naturalnym i prawem stanowionym. Człowiek – jak podkreślił pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel – zawsze partycypuje w polityczności. Nie musimy interesować się polityką, to polityka interesuje się nami.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.