Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Kto inicjował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku? — dr Jakub Adamski

Kto inicjował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Monografia autorstwa pana dra Jakuba Adamskiego – Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju (wyd. Societas Vistulana, Kraków 2017) – ukazała się niedawno, lecz już zdążyła sprowokować dyskusje i polemiki. Świadkami ożywionej wymiany zdań byli uczestnicy odczytu połączonego ze spotkaniem autorskim, który odbył się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego 22 maja 2018 roku. Do stanowiska Autora na temat wpływów wywieranych przez patronów na kształt gotyckich kościołów parafialnych na terenie Śląska odnieśli się panowie: dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr, prof. dr hab. Bogusław Czechowicz i prof. dr hab. Marek Derwich. Wobec szczupłości bazy źródłowej, która obecnie pozwala raczej na formułowanie koncepcyj niż przedstawianie ostatecznych wniosków, spór należy uznać za nierozstrzygnięty. Pozostają natomiast pewne propozycje, jakich informacyj należałoby szukać, aby próbować określić wpływy wszystkich zainteresowanych stron w fazie zarówno projektowania, jak i wznoszenia kościołów.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.