Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka — dr hab. Arkadiusz Barut

Jurydyzacja polityki, upolitycznienie prawa. Rezultaty hegemonii praw człowieka

Organizacja Monarchistów Polskich / Klub Muzyki i Literatury

Prawa człowieka, które mają przysługiwać wszystkim ludziom ze względu na ich rzekomo „przyrodzoną godność”, są stale rozbudowywanym katalogiem roszczeń jednostki pod adresem reszty społeczeństwa. „Na papierze” wyrażają utopijną ideę powszechnej równości, w praktyce zaś stały się orężem rewolucji. W XXI wieku na naszych oczach dokonuje się przewrót, który ma doprowadzić do demontażu wszelkich zasad moralnych, a także sprawić, że jakakolwiek tożsamość stanie się anachronizmem, a świat pogrąży się w chaosie. Rewolucja nihilizmu zaprogramowana jest na ciągłą zmianę – bez żadnego oczekiwanego finału.

Temu wiecznemu rozedrganiu służą nakładające się na siebie zjawiska: jurydyzacja polityki – odejście od jej rozumienia jako praktyki rządzonej etyką odpowiedzialności za skutki działań na rzecz pojmowania jej jako sposobu realizacji norm prawnych artykułujących prawa człowieka, oraz upolitycznienie prawa – odejście od rozumienia go jako gwarancji praw podmiotowych o określonej treści na rzecz traktowania go jako narzędzia forsowania zmian polityczno-kulturowych. O związanych z tym sposobem myślenia niebezpieczeństwach mówił pan mecenas dr hab. Arkadiusz Barut podczas wykładu wygłoszonego 7 września 2019 roku we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Mecenas dr hab. Arkadiusz Barut (7 IX AD 2019) — fot. Adrian Nikiel

dr hab. Arkadiusz Barut

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.