Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Henryk Pobożny i jego żona Anna Przemyślidówna na tle prądów religijnych swojej epoki — dr Anna Sutowicz

Henryk Pobożny i jego żona Anna Przemyślidówna na tle prądów religijnych swojej epoki

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Świętość i asceza to najlepsza odpowiedź na ideologię gender. Pani dr Anna Sutowicz w swoim wykładzie – przywołując kilka przykładów – wskazała istotną rolę kobiet ze średniowiecznej elity społecznej w kształtowaniu ówczesnych wzorów świętości. Na postawy religijne w domach panujących Europy Środkowej wpłynęła pobożność przeniesiona z zachodu kontynentu. Z terenu Śląska najbardziej znana jest radykalna asceza świętej Jadwigi, żony xięcia Henryka Brodatego, która oddziaływała – choć nie można mówić o dosłownym przeniesieniu modelu świętości – na jej syna, xięcia Henryka Pobożnego, a także na jego żonę, królewnę Annę z dynastii Przemyślidów.

Wykład odbył się 13 lutego 2014 roku w auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.