Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Przemoc w doktrynie i praktyce ruchów heretyckich doby średniowiecza — mgr Łukasz Szymański

Przemoc w doktrynie i praktyce ruchów heretyckich doby średniowiecza

VIII Colloquium Prawno-Historyczne

17 kwietnia 2012 r. pan Łukasz Szymański podczas VIII Colloquium Prawno-Historycznego „Ius belli et pacis w tradycji europejskiej” (odbywającego się w Brzegu) wygłosił referat pt. Przemoc w doktrynie i praktyce ruchów heretyckich doby średniowiecza. Referent postawił sobie za cel ukazanie, w jaki sposób główne ruchy heterodoksyjne działające w wiekach średnich odnosiły się do zagadnienia przemocy: czy przy realizacji stawianych przez siebie celów uciekały się do przemocy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Pod rozwagę poddał również to, czy przyjęte założenia teologiczne implikowały wrogość, agresję wobec osób nieprzynależących do grupy heretyckiej.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.