Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Chrześcijańska wizja antropologiczna a ideologia gender — Jakub Jerzy Skoczylas

Chrześcijańska wizja antropologiczna a ideologia gender

Oddział Wrocławski Kongresu Nowej Prawicy

Ideologia gender, która zaistniała w polskiej przestrzeni publicznej jako efekt tzw. gender studies, ma charakter rewolucyjny. Warto o tym pamiętać, gdy poprzez media głównego nurtu można poznać bluźniercze opinie, że nasz Pan Jezus Chrystus był „pierwszym feministą” i walczył o „prawa kobiet”. Ideologia gender ze swojej natury musi zaprzeczać nauczaniu Zbawiciela i Jego oczekiwaniu, aby ludzie podążający za Nim doskonalili się w cnotach pokory i posłuszeństwa, a wyniszczając w sobie miłość własną, służyli bliźnim. Program tej nowej postaci radykalnego feminizmu sprowadza się do głównego hasła każdej rewolucji: Non serviam! Kto próbuje poprawiać Boga, ten przygotowuje piekło na Ziemi.

23 stycznia 2014 roku z zagrożeniami związanymi z działalnością lewicy zapoznali się wrocławscy członkowie i sympatycy Kongresu Nowej Prawicy oraz działacze Organizacji Monarchistów Polskich. Wykład wygłosił, jako oficjalny reprezentant Instytutu im. Ks. Piotra Skargi oraz Klubu „Polonia Christiana”, pan Jakub Jerzy Skoczylas („w cywilu” także członek OMP).

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.