Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Ikona Matki Boskiej w typie Hodegetrii z dawnego kościoła klasztornego kapucynów we Wrocławiu — dr hab. Mirosław Kruk

Ikona Matki Boskiej w typie Hodegetrii z dawnego kościoła klasztornego kapucynów we Wrocławiu

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

2 października 2012 r. grono miłośników historii i sztuki zgromadziło się w uniwersyteckiej Sali pod Filarem, aby wysłuchać wykładu pana dra hab. Mirosława Kruka, znawcy ikon z terenów dawnej Rzeczypospolitej, dzielącego czas swojej pracy naukowej między Gdańsk i Kraków. Prelegent zaprezentował ikonę Matki Bożej z nieistniejącego już kościoła kapucynów we Wrocławiu na szerokim tle porównawczym, niezwykle interesująco omawiając jej znaczenie dla katolickiej społeczności naszego miasta, historię oraz pierwotne otoczenie kulturowe.

Spotkanie prowadził pan prof. Jan Harasimowicz, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

(…) Prezentowane na wystawie obiekty posłużą jako punkt wyjścia szerszej refleksji nad kulturą i sztuką – zgodnie z pierwotną funkcją uniwersyteckich kolekcji, pomyślanych przecież jako pomoc dydaktyczna i zaczyn twórczego myślenia.

Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, młodzież szkolną i wszystkich zainteresowanych mieszkańców Wrocławia.

Hodegetria

NN, Matka Boska z Dzieciątkiem – Hodegetria, przed 1670, 59,5 x 45 cm, deska, olej, tempera, złocenie, relief, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, fot. Arkadiusz Podstawka 

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.