Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Jadwiga” — Marta Kwaśnicka

„Jadwiga”

„Teologia Polityczna”

Pani Marta Kwaśnicka o swoim najnowszym dziele: Jadwiga rządziła stosunkowo krótko, zmarła nie pozostawiwszy potomka, a jednak stała się pomostem pomiędzy epoką piastowską i jagiellońską. Zostawiła swój ślad na całej późniejszej historii Polski. Próbuję zrozumieć, dlaczego, co zdecydowało o tym, że właśnie ona stała się dla nas tak ważna.

Chciałam pokazać Andegawenkę jako prywatną osobę, kobietę, która została wrzucona w świat polityki niezależnie od własnych upodobań czy temperamentu – i musiała sprostać sprawom publicznym. Szybko dorosła i wyszła z tych zmagań celująco. Dzięki jej decyzjom i staraniom doszło do unii Polski i Litwy, to jej zabiegi doprowadziły do późniejszego odnowienia uniwersytetu w Krakowie; to wreszcie za jej sprawą nad Wisłę zaczęły docierać najważniejsze prądy intelektualne i duchowe epoki. Fundowała klasztory, prowadziła rokowania polityczne, opiekowała się najuboższymi.

„Jadwiga” to również książka o Krakowie, który zachował wiele ze swojej dawnej mistyki i nadal może stanowić ożywczy impuls dla polskich twórców; to opowieść o tym, czym właściwie jest i powinna być literatura, wreszcie wynik moich prywatnych sporów z polskim romantyzmem i neoromantyzmem. (…)

29 stycznia 2016 roku miłośnicy twórczości pani Marty Kwaśnickiej spotkali się z nią na wieczorze autorskim, który odbył się w Warszawie z inicjatywy redakcji „Teologii Politycznej”. Spotkanie prowadziła pani red. Barbara Schabowska z Programu Drugiego Polskiego Radia.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.