Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Jakiej Polski chciał Roman Dmowski? — dr Marek Białokur

Jakiej Polski chciał Roman Dmowski?

Klub Dyskusyjny KWADRAT

2 stycznia 2012 roku, w siedemdziesiątą trzecią rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, w lokalu stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu odbyło się spotkanie z panem dr. Markiem Białokurem. Dr Białokur jest wykładowcą w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, autorem monografii Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza oraz licznych prac naukowych.

Tematem prelekcji pana Marka Białokura było pytanie: Jakiej Polski chciał Roman Dmowski?, aczkolwiek już na samym początku Prelegent zaznaczył, że nie ma jednej odpowiedzi na tak postawioną kwestię. Wykład stał się okazją do porównania sposobów myślenia Dmowskiego i Piłsudskiego oraz reflexji nad tym, jak można interpretować myśl Dmowskiego współcześnie. Późniejsza dyskusja przerodziła się w debatę nad sposobem dotarcia (zarówno do elit, jak i do ogółu) z myślą narodową i właściwym jej spojrzeniem na świat.

Niezależnie od treści bardzo interesującego spotkania musimy zwrócić uwagę na wątpliwość, którą rodzi krótka wzmianka p. dra Białokura, iż rozpad Austro-Węgier był zjawiskiem korzystnym. Historia Europy od 1918 r. jest pełna dowodów na obronę poglądu, że rozpad państwa Habsburgów był dziejową tragedią. Zapraszamy naszych Czytelników do dyskusji o tym oraz innych zagadnieniach podniesionych przez gościa Klubu KWADRAT.

Prezentujemy wystąpienie Prelegenta oraz podsumowanie wykładu, które przedstawił p. Robert Winnicki, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.