Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Jedność i podział władzy” — dr hab. Artur Ławniczak, prof. UWr

„Jedność i podział władzy”

Civitas Christiana / Organizacja Monarchistów Polskich

Czy Monteskiusz miał rację? – to wstępne pytanie mogło zdominować spotkanie autorskie pana dra hab. Artura Ławniczaka, prof. UWr, zorganizowane 9 maja 2022 roku w siedzibie Civitas Christiana. Tak się jednak nie stało, bo po półgodzinnym wystąpieniu uczonego i publicysty dyskusja z udziałem profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, kadry naukowej i myślicieli politycznych skierowała się ku tematom typowo reakcyjnym, m.in. pierwotnemu monoteizmowi, kwestiom pochodzenia władzy, różnicom między legitymizmem a legalizmem czy faszyzmowi jako konsekwencji dziewiętnastowiecznej uzurpacji. Czy absolutyzm może być formą ustrojową państwa ufundowanego na Tradycji katolickiej? – interdyscyplinarna monografia wrocławskiego monarchisty kwestionuje najpopularniejsze schematy myślenia o historii, polityce i prawie, do których, niestety, Polacy są przekonywani podczas kilkunastu lat szkolnej edukacji (indoktrynacji).

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.