Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Kapitalizm, socjalizm i prawa własności” — dr Mateusz Machaj

„Kapitalizm, socjalizm i prawa własności”

Stowarzyszenie KoLiber / Instytut Misesa

Pan dr Mateusz Machaj to jeden z czołowych polskich ekonomistów, fundator Instytutu Misesa, znakomity mówca i popularyzator założeń Austriackiej Szkoły Ekonomii. Jego obroniona przed paroma laty praca doktorska stała się podstawą nowej xiążki (Kapitalizm, socjalizm i prawa własności), której publikacja była okazją do spotkania w sali konferencyjnej stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu.

4 marca 2014 roku pan dr Machaj potwierdził swój talent do przedstawiania zagadnień ekonomicznych w sposób zrozumiały także dla ludzi nie zajmujących się zawodowo tą tematyką. Jego praca to próba uchwycenia, na czym w istocie polega różnica między kapitalizmem a socjalizmem. Autor dokonuje w niej przeglądu różnych stanowisk wobec takich zagadnień jak funkcja wiedzy w gospodarce, geneza i rola pieniądza, znaczenie przedsiębiorcy w gospodarce, a przede wszystkim prawo własności. Analizuje niuanse debaty kalkulacyjnej, dochodząc do wniosku, że krytyka gospodarki socjalistycznej, jaką sformułował Ludwik von Mises, wymaga doprecyzowania, a mianowicie silniejszego zaakcentowania znaczenia własności prywatnej.

Zachęcamy do lektury xiążki i zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.